Mến Chúa trên hết mọi sự
HÃY NÂNG TÂM HỒN LÊN / 24. Oktober 2017

Th. An-tôn Ma-ri-a Cla-rét, giám mục Lc 12,35-38 MẾN CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.” (Lc 12,35-36)

Làm giàu trướcThiên Chúa
Suy Niệm / 22. Oktober 2017

23/10/2017 THỨ HAI TUẦN 29 TN Lc 12,13-21. LÀM GIÀU TRƯỚC THIÊN CHÚA “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam.” (Lc 12,15)

Muốn truyền giáo phải ra đi
HÃY NÂNG TÂM HỒN LÊN / 21. Oktober 2017

22/10/2017 – CHÚA NHẬT TUẦN 30 TN – A Khánh Nhật Truyền Giáo Mt 22,15-21 MUỐN TRUYỀN GIÁO PHẢI RA ĐI “Những người Pha-ri-sêu… sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê đến nói với Đức Giê-su rằng: “Xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?” (Mt 22,15-17)

Làm chứng cho Tin Mừng
HÃY NÂNG TÂM HỒN LÊN / 20. Oktober 2017

Lc 12,8-12 LÀM CHỨNG CHO TIN MỪNG “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.” (Lc 12,8)

Điều gì đáng sợ nhất?
HÃY NÂNG TÂM HỒN LÊN / 19. Oktober 2017

Lc 12,1-7 ĐIỀU GÌ ĐÁNG SỢ NHẤT? “Anh em đừng sợ những kẻ chỉ giết thân xác mà sau đó không làm gì được nữa, Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ Đấng đã giết rồi lại có quyền ném vào hoả ngục.” (Lc 12,4-5)

Khốn cho các người!
HÃY NÂNG TÂM HỒN LÊN / 18. Oktober 2017

19/10/2017 – THỨ NĂM TUẦN 28 TN Th. Gio-an Brê-bớp, I-sa-ác Giô-gơ, tử đạo Lc 11,47-54 LỜI RĂN ĐE NGHIÊM KHẮC “Khốn cho các người!…” (Lc 11,47) Suy niệm: Chúa Giê-su là mục tử nhân lành và mạc khải cho chúng ta về Thiên Chúa là Cha luôn thương yêu và chúc lành cho con cái mình, vậy mà sao Ngài lại dùng những lời chúc dữ thật nặng nề: “Khốn cho các người”? Mà đây đâu có phải là lần duy nhất Ngài thốt lên những lời như vậy!...

Sống cho công lý và hoà bình
Suy Niệm / 17. Oktober 2017

18/10/2017 THỨ TƯ TUẦN 28 TN Lc 10,1-9 SỐNG CHO CÔNG LÝ HOÀ BÌNH “Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’… Vào bất cứ thành nào… hãy nói: ‘Nước Thiên Chúa đã đến gần các ông.’ ” (Lc 10,5.8-9)

Rửa tay, rửa lòng
HÃY NÂNG TÂM HỒN LÊN / 16. Oktober 2017

17/10/2017 – THỨ BA TUẦN 28 TN Th. I-nha-xi-ô An-ti-ô-ki-a, giám mục, tử đạo Lc 11,37-41 RỬA TAY, RỬA LÒNG “Bên ngoài chén dĩa thì các ngươi rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.” (Lc 11,39) Suy niệm: Con người có hai phần: nội tâm và ngoại diện. Thường và lý tưởng là bên trong lòng thế nào thì phải được thể hiện như vậy ra bên ngoài, như người ta thường nói: “Lòng đầy tràn ra miệng,” hay “...

Hãy Sám Hối
HÃY NÂNG TÂM HỒN LÊN / 15. Oktober 2017

Th. Ma-ga-ri-ta A-la-cốc, trinh nữ Lc 11,29-32 HÃY SÁM HỐI “Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.” (Lc 11,29)

Ưu tiên số một cuộc đời
HÃY NÂNG TÂM HỒN LÊN / 14. Oktober 2017

Mt 22,1-14 ƯU TIÊN SỐ MỘT CUỘC ĐỜI “Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi.” (Mt 22,5) Suy niệm: Tháng 9/2008 khi tông du nước Pháp, Đức Bê-nê-đi-tô XVI lúc đó nhận định “những giáo hội lớn – trong đó có nước Pháp – đang hấp hối.” Không hấp hối sao được khi 75% dân số là Công giáo, nhưng chỉ có 12% đi lễ hằng tuần, đa số ít khi hoặc không bao giờ tham dự thánh lễ; 62% nói rằng không tìm được an ủi hoặc sức mạn...